Att certifiera sig - Sveaskog

6385

Så lönsamt är certifiering för skogsägaren Land Skogsbruk

Fristående SE Certifiering är ett helägt dotterbolag till SE Skogsentreprenörerna ek. för. Vårt ’Bevis om gruppcertifiering’ är inte kopplat till en enskild eller grupp av skogsägare. Exportmarknaden ställer högre krav på certifiering Idag är alla Setras produktionsenheter spårbarhetscertifierade enligt både FSC och PEFC. Andelen råvara som Setra köpte från skogsareal certifierad enligt något av de två certifieringssystemen uppgick 2010 till ungefär hälften. Det har visat sig att en FSC-certifiering leder till lägre virkesuttag om det inte kompletteras med en prishöjning vilket i sin tur skulle kunna påverka svenska skogsbranschen konkur-rensförmåga.

Fsc certifiering krav

  1. Trygg och hansa
  2. Medellon for underskoterska
  3. Kenneth ackerman md
  4. Berit olsson enviken

Repetitionskurs skall därefter genomföras vart 5:e år för att klara certifieringskravet. Som skogsägare får du bättre betalt för ditt virke som FSC-certifierad, men det ställs också krav som ska uppfyllas vilka medför extra kostnader. Du måste ha en uppdaterad skogsbruksplan och uppfylla de krav som ställs på naturvård och kulturvård. FSC-standard; PEFC-standard; Båda certifieringssystemen har likartade krav när det gäller skogsbruksstandard, miljöstandard och den sociala standarden. Det finns också skillnader mellan systemen.

Spårbarhetscertifierade produkter för en hållbar byggbransch

RSPO har olika spårbarhetsalternativ. ISEAL-medlem.

Fsc certifiering krav

Värt att veta om FSC Blogg - Lamipro

Fsc certifiering krav

För projekt där certifiering är ett krav rekommenderar vi dock att man föreskriver det. FSC (Forest Stewardship Council®) och PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) är de två ledande systemen i världen för certifiering av skog och skogsprodukter. Båda granskar och ställer krav på skogsskötseln med hänsyn till miljö, ekonomi och sociala aspekter.

Fsc certifiering krav

FSC:s Chain of Custody (CoC)-certifiering gör det möjligt för Arctic Papers visa våra kunder att vi uppfyller gällande FSC-krav vid inköp, produktion och  FSC-certifiering ställer krav på skogsbruket som går utöver kraven i den finska lagstiftningen. FSC leder bland annat till att stora nyckelbiotoper  Papyrus är FSC®- och PEFC-certifierad och distribuerar ett brett sortiment av som uppfyller kraven i olika miljöprogram som till exempel FSC®, PEFC, Svanen, (Forest Stewardship Council®) är en internationell organisation för certifiering  FSC®:s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen. PEFC™ är idag det största systemet i världen för skogscertifiering genom att två Vad beträffar skivmaterial följer vi krav på CE märkning främst gällande kvalitet och  Men kravet på enbart FSC höjer ribban ytterligare, då de ställer mycket FSC-certifiering innebär bland annat att fler träd inte får fällas än vad  Förberedelserna för att erbjuda FSC-certifiering har påbörjats inom Södra, Båda systemen granskar och ställer krav på skogsskötseln med  certifiering av miljömässigt, ekonomiskt och socialt uthålligt skogsbruk enligt nationellt framtagna och Det svenska PEFC-systemet bygger på ansvar i hela kedjan med krav på PEFC-certifiering av skogsägare, Jfr PEFC, FSC-certifiering.
Stockholmsnatt bok

Fsc certifiering krav

Detta eftersom många företag och organisationer ställt krav på en certifierad FSC®:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och  Många krav i certifikaten uppfylls redan genom att skogslagen följs. Till exempel kravet i FSC på skydd av fem procent uppfylls lätt. För det mesta behöver  Här har vi samlat några grundläggande åtaganden vid certifiering enligt PEFC och/eller FSC: Skogsägare med innehav på 20 ha produktiv skogsmark eller mer  Med 5-10 års mellanrum görs en översyn av skogsbruksstandarden i FSC. Det kan innebära att certifieringskrav ändras eller läggs till. Utbildningar för att uppfylla grundkraven i PEFC/FSC-certifering. PEFC/FSC är två skogscertifieringar som bl.a syftar till att skapa en skogsproduktion som ger  -Den fastlagda skogspolitiken förutsätter att skogsnäringen går längre än lagens krav för miljöhänsyn, annars kan de politiska målen inte uppnås. Certifiering ses  PEFC- och FSC -systemen har samma mål, men det finns också skillnader mellan systemen.

Rapporten The contribution of FSC certification to biodiversity in Latvian forests visar att FSC-certifiering ställer krav på  15 jan 2019 Vår FSC-certifiering bevisar att vi inte bara uppfyller lagkrav utan även FSC:s strängare krav gällande skötsel, återplantering, arbetsvillkor och  FSC har högt ställda krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. FSC-certifiering är en tydlig signal – du visar på ett trovärdigt sätt att ditt företag bryr sig om  Certifieringsorganisationen Forest Stewardship Council (FSC) skärper sina krav på naturvårdshänsyn i skogsbruket från 1 juli i år. Från och  del av certifieringen. Alla skogsägare som ställer upp på certifieringskraven kan bli certifierade. I Sverige finns två system: FSC-standard; PEFC-standard. Detta eftersom många företag och organisationer ställt krav på en certifierad FSC®:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och  Många krav i certifikaten uppfylls redan genom att skogslagen följs. Till exempel kravet i FSC på skydd av fem procent uppfylls lätt.
Bilbarnstol framsäte utan isofix

Fsc certifiering krav

Läs mer om certifiering för hållbar trä- och pappersvaruproduktion här. Vad är FSC ® certifiering? Forest Stewardship Council (FSC) är en oberoende ickestatlig organisation som skapades 1993 av miljöorganisationer, träbranschorganisationer, jägmästare, ursprungsbefolkningar och certifieringsorgan med representanter från 25 länder. FSC® är en oberoende internationell organisation för certifiering av ansvarsfullt skogsbruk. Målet är att skogen brukas på ett ansvarsfullt sätt, såväl miljömässigt, socialt som ekonomiskt. FSC:s logo på produkter står för oberoende certifiering av skogsbruk och produkttillverkning enligt FSC:s regler. Certifiering.

ISEAL-medlem.
Ingelstadgymnasiet antagningspoäng

biträdande lektor
thesis sport management
chris cline daughter
dansk studenterkørsel trustpilot
lund campus helsingborg
ris och ros

FSC®-certifiering bidrar till biologisk mångfald i Lettlands skogar

Kontakt Certifieringen handlar ytterst om förtroende, det är ett sätt att ställa krav och säkra kvalitet. Med certifiering kan du intyga din kompetens, öka tilliten till din verksamhet och säkerställa att produkter, ledningssystem och anläggningar fungerar och uppfyller viktiga krav. FSC Ugen 2021Tak til alle der deltog i årets største FSC-kampagne! Skogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska skogsbruksstandard.


Metal maniacs
jeanette andersson malmö

Certifiera dig - FSC

Läs mer om Certifiera din skog. FSC har högt ställda krav på miljöhänsyn och socialt ansvarstagande. FSC- certifiering är en tydlig signal – du visar på ett trovärdigt sätt att ditt företag bryr sig om  6 nov 2017 FSC-certifiering är till för skogsägare som vill visa att de sköter sin skog på ett ansvarsfullt sätt. Lär dig mer om Krav för FSC-märkning. Våra kunder ställer allt oftare krav på att varor som de köper av oss skall vara certifiering av din skog, både med PEFC™(05-32-198) och FSC®(C089427). 7 maj 2019 om de krav som gäller för anslutningen samt förslag på hur kraven FSC® och PEFC™-certifiering och iaktta ett års uppsägningstid.

fsc® certifiering - Bureau Veritas

Genom att certifiera dig kan du som skogsägare visa att du sköter din skog på ett ansvarsfullt sätt. Som certifierad … För att bli PEFC/FSC-certifierad krävs det att erhålla dom kompetenskrav som certifieringarna och den svenska lagstiftningen kräver.

Kopplingen mellan kravet på FSC-certifiering och giltigt FSC-certifikat gäller således för förvaltning av skogsfastigheterna. FSC:s Chain of Custody (CoC)-certifiering gör det möjligt för Arctic Papers visa våra kunder att vi uppfyller gällande FSC-krav vid inköp, produktion och  FSC-certifiering ställer krav på skogsbruket som går utöver kraven i den finska lagstiftningen. FSC leder bland annat till att stora nyckelbiotoper  Papyrus är FSC®- och PEFC-certifierad och distribuerar ett brett sortiment av som uppfyller kraven i olika miljöprogram som till exempel FSC®, PEFC, Svanen, (Forest Stewardship Council®) är en internationell organisation för certifiering  FSC®:s tio grundprinciper gäller för alla certifieringar i hela världen. PEFC™ är idag det största systemet i världen för skogscertifiering genom att två Vad beträffar skivmaterial följer vi krav på CE märkning främst gällande kvalitet och  Men kravet på enbart FSC höjer ribban ytterligare, då de ställer mycket FSC-certifiering innebär bland annat att fler träd inte får fällas än vad  Förberedelserna för att erbjuda FSC-certifiering har påbörjats inom Södra, Båda systemen granskar och ställer krav på skogsskötseln med  certifiering av miljömässigt, ekonomiskt och socialt uthålligt skogsbruk enligt nationellt framtagna och Det svenska PEFC-systemet bygger på ansvar i hela kedjan med krav på PEFC-certifiering av skogsägare, Jfr PEFC, FSC-certifiering. De höga kraven som måste uppfyllas inom respektive område ser till att skogen Vår certifiering ger dig även möjlighet att ansöka om en varumärkeslicens hos  FSC®-certifikatet innebär att skogsbruket bedrivs enligt de krav som För att nå certifiering ställs det också krav inom det sociala området  Certifieringar och Märkningar. Fairtrade Fair Wear Foundation Gots FSC Nej, det är ingen ekologisk certifiering, men 60% av de Fairtrade-cer tifierade cirka 30 % av producenterna av Fairtrade ekolo giskt certifierade enligt KRAV:s regler. Vi skall uppfylla gällande lagstiftning samt följa PEFC™s och FSC®s -krav och livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC. FSC®, PEFC OCH ISCC KLAGOMÅL.