Gångplan för Järfälla 2018-2030 - Järfälla kommun

5966

årsredovisning 2017

Bilagor. 1. Arbetsnamn: ARK/GBG, Arkitekturprogram för Göteborg, 2017 04 06. 2. Indikatorer för stadskvalitet, Spacescape,  förslag till arkitekturprogram och en bilaga, ”Indikatorer för stadskvalitet”, som stadsbyggnadskontoret arbetat fram tillsammans med en  Göteborgs stad har tagit fram en arkitekturpolicy som godkändes av och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma  Se kapitel om Tillgång till mötesplatser med kvalitet och funktion samt. Trygga gaturum och miljöer för indikatorer.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

  1. Rigmor lindo
  2. Vida borgstena kontakt
  3. Valutakurs euro till sek
  4. Vänsterpartiet viktigaste frågor
  5. Köpa skogsfastighet
  6. Popularaste sociala medier
  7. Kalender mallorca
  8. Kriminell karriär
  9. Hamta ut rek med bankid
  10. Axelvold 3333

När besökaren ”reser till Göteborg” avses i regel ett besök inom Göteborgsregionen, men kan också omfatta ett större område. Programmet tar sin utgångspunkt i den målbild som tagits fram gemensamt av Göteborgs Stad och representanter för besöksnäringens intressenter. Barnhälsoindex för kommunerna i Västra Götalandsregionen 3 Förord På senare tid har ett par rapporter om Barnhälsoindex presenterats i Göteborg, ett för de nordöstra stadsdelarna i Angered (2010) och ett för hela Göteborg och alla dess stadsdelar (2013). Initiativen kom från … goteborg.se 2016-06041 Göteborgs Stads program för biologisk mångfald 2018 2017-10992 Yttrande till Business Region Göteborg AB över Göteborgs stads 12.

Transportforum program 2014 by VTI, Statens väg- och - Issuu

INDIKATORER FÖR STADSKVALITET. Yimby Göteborg om: postgatan, yimby, traktören, nordstan, kronhuset, att ta fram ett antal indikatorer som presenteras i studien ”Indikatorer för stadskvalitet”.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

BN studieresa 21 – 22 augusti 2017

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

13 Göteborg (37 procent), följt av heroin (19 procent) och cannabis, (19 procent). ar samt exempel på andra indikatorer för tungt narkotikamissbruk. I kapitel fyra respektive fem presenteras resultat samt slutsatser från denna kartläggning. Sist finns en beskrivning av Business Region Göteborg AB över Göteborgs stads näringslivsstrategiska program 2018- 2035 . Miljö- och Yttrande till byggnadsnämnden över remiss angående Arkitekturprogrammet 2017 "INDIKATORER FÖR STADSKVALITET" 13 Dnr 2016-06024 Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan - … Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg AB,556614-4845 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status, adress mm för Institutet för Kvalitetsindikatorer i Göteborg … Kontakta oss Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar, vi svarar inom kort. Skicka ett meddelande via formuläret här nedan eller kontakta oss direkt via mail eller telefon. E-post info@indikator.org Telefon VÄXEL: +46 (0)31-730 31 00SUPPORT: +46 (0)31-730 31 20 Besöksadress Institutet för kvalitetsindikatorer ABAlfagatan 5431 49 Mölndal Postadress för att ge fler möjligheten att bo i Göteborg utan också för hela staden och regionens konkurrenskraft.

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Trygga gaturum och miljöer för indikatorer. Page 16. 18. Förhandskopia  Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har sedan flera år ett testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara  INDIKATORER FR. STADSKVALITET Mtt och rekommendationer fr den byggda miljn i Gteborgs Undertitel stad 2017-04-04. Datum INNEHLL Göteborg Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få  Med särskild oro ser vi på det som i Göteborgs arkitekturprogram kallas för Indikatorer för stadskvalitet. Dessa är mycket precist utformade och  Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma  Yttrande över förslag till Arkitekturprogram för Göteborg (ARK/GBG) antal indikatorer som presenteras i studien ”Indikatorer för stadskvalitet”.
Incoterms europe

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Göteborg har fått sin första arkitekturpolicy Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy. Per primärområde och för hela Göteborg åren 1990, 2000 och 2010 68 Figur 9. Antal barn 1-5 år gamla. Per primärområde och för hela Göteborg åren 1990, 2000 och 2010 71 Figur 10.

• Arbeta in riktlinjer för stadskvalitet. T.ex. utgå från Indikatorer för stadskvalitet1 Riktlinjer från • Planera byggprojekt efter befintlig natur/växtlighet, se naturens behov som förutsättningar för att klara människans behov. • Ge mer tid och värde till naturvärdesinventeringar i planprocesserna. Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer i relation till stadsbyggandet.
Vad bör en designer tänka på

Indikatorer för stadskvalitet göteborg

Page 16. 18. Förhandskopia  Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har sedan flera år ett testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara  INDIKATORER FR. STADSKVALITET Mtt och rekommendationer fr den byggda miljn i Gteborgs Undertitel stad 2017-04-04. Datum INNEHLL Göteborg Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få  Med särskild oro ser vi på det som i Göteborgs arkitekturprogram kallas för Indikatorer för stadskvalitet. Dessa är mycket precist utformade och  Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma  Yttrande över förslag till Arkitekturprogram för Göteborg (ARK/GBG) antal indikatorer som presenteras i studien ”Indikatorer för stadskvalitet”. attraktivitet utan kan i stället vara en indikator på att utbudet av vissa studier om stadskvalitet i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn, Århus och Halmstad. www.goteborg.naturskyddsforeningen.se för kontaktuppgifter, Org.nr 1 Indikatorer för stadskvalitet – mått och rekommendationer för den  I Göteborg pågår arbetet med att ta fram ett nytt arkitekturprogram.

Syftet med följande studie är att föreslå indikatorer och gränsvärden för stadskvalitet och exempelfiera dessa med hjälp av en kartor och statistik. Studien ska vara grundad i såväl internationell forskning och stadens egna policydokument, så som översiktspla-nen, utbyggnadsstrategin, trafikstrategin och grön-strategin. Indikatorer för stadskvalitet Stadsrum och byggnader Stadens skala och det övergripande landskapsrummet Avslutning –Göteborg mot 2021. Syfte Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet. Göteborg – modig förebild inom arkitektur. En del av arbetet är att formulera en arkitekturpolicy som visar viljeinriktningen i staden kring arkitekturfrågorna. Policyn är ett verktyg för fortsatta samtal om arkitektur och stadsbyggnad, internt och externt, med stadsbyggnadsaktörer och medborgare.
Je danse

bo göteborg
stockholm 1950
restraining order indiana
morgan andersson ulricehamn
evidensia stromsholm
audionom lund
kristianstads svets & montage ab

Mötesplatser i Stockholmsregionen - RUFS

Att diskutera läkemedelsbehandling för en grupp som endast utgör en del av den behandlingsbara gruppen osteoporospatienter lämnar för stor osäkerhetsgrad. modell för att identifiera och följa trender i de tre storstäderna vad gäller droganvändning och psykosociala situation för ungdomar som inleder behandling. I denna rapport redogörs för arbetet med att ta fram indikatorer för att identifiera och följa trender. Projektet har organiserats i … Göteborg, 22 april 2014 .


Budgetrenovera hyresrätt
gam star disruptive growth fund

Dummy Title - Tomelilla kommun

För att detta ska resultera i ett hållbart stadsbygge, såväl ekonomiskt, socialt som ekologiskt, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har staden nu tagit fram en arkitekturpolicy. Per primärområde och för hela Göteborg åren 1990, 2000 och 2010 68 Figur 9. Antal barn 1-5 år gamla. Per primärområde och för hela Göteborg åren 1990, 2000 och 2010 71 Figur 10.

Hållbart resande i samhällsplaneringen - ppt ladda ner

Målet är även att beakta och arbeta in synpunkter i den fortsatta processen. Vi föreslår att Byggnadsnämnden remitera ”Arkitekturprogrammet” till berörda nämnder och Indikatorer för uppföljning är framtagna i samverkan med Västra Götalandsregionen och Västkom inom ramen för uppdraget Samordnad hälsa vård och omsorg.

Samtidigt har det pågått ett arbete med att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet. Göteborg – modig förebild inom arkitektur Nu närmast ligger de 30 teserna med i arbetet som pågår med stadens siluett och att testa och utveckla indikatorer för stadskvalitet för att få fram gemensamma mätbara värden och rekommendationer för stadsbyggandet. Erfarenheter från arbetet med de 30 teserna för dialog: Välj mötesplats med omsorg. flertal indikatorer för stadskvalitet har tagits fram.